Pro žadatele


Máte-li zájem o poskytování sociální služby domov pro seniory kontaktujte sociální pracovnici na tel. +420 778 000 771, která Vám poskytne potřebné informace.

Pro zařazení do evidence žadatelů je potřeba, abyste vyplnili Žádost o poskytování sociální služby a Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele podle požadovaného typu sociální služby a dokumenty doručili:

  • emailem na adresu sociální pracovnice aneta.svarc@ahc.cz.
  • poštou na adresu: Senior centrum Kolín, Antonína Dvořáka 1101, 280 02 - Kolín
  • osobně sociální pracovnici v přijímací kanceláři na výše uvedené adrese.

Sociální pracovnice dokumenty zaeviduje a do 1 měsíce od zaevidování žádosti svolá multidisciplinární tým, který žádost posoudí.

O zařazení žádosti do evidence žadatelů budete písemně informováni.

V případě volné kapacity Vás navštíví sociální pracovnice za účelem sociálního šetření, vysvětlí Vám podmínky poskytování služby a v případě vzájemné dohody s Vámi zajistí nejpozději v den zahájení poskytování služby uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby.

Žádost o poskytování sociální služby.pdf (144kb)

Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele.pdf (142kb)

Smlouva o poskytování sociální služby.pdf (347kb)

Přehled úhrad.pdf (224kb)

Domácí řád.pdf (212kb)

Co potřebujete při zahájení poskytování služby.pdf (103kb)

Stížnosti a podněty.pdf (121kb)