Doporučení Krajské hygienické stanice

Image

Při návštěvách v domovech pro seniory a v nemocnicích doporučujeme nošení respirátorů

Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj v poslední době kopíruje celorepublikový trend v podobě kontinuálně vzrůstajícího počtu nových případů onemocnění Covid-19, doporučujeme veřejnosti při návštěvách u klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb a pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení nosit po celou dobu návštěvy respirátor či nanoroušku a dodržovat i další hygienická opatření, jako jsou důkladné mytí či dezinfekce rukou. Lidé s projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění by měli návštěvu odložit až na dobu, kdy příznaky zcela odezní. Zrovna tak po návratu ze zahraniční dovolené, zejména, pokud cestovatelé využili hromadné dopravní prostředky anebo se v rámci rekreace účastnili aktivit, při kterých byli bez ochranných prostředků dýchacích cest v blízkém kontaktu s větším počtem cizích lidí, doporučujeme s návštěvou klientů a pacientů těchto zařízení nejméně 3-5 dní počkat. Je to absolutní minimum, které mohou pro ochranu zdraví i životů nejen svých blízkých občané v době vzrůstajícího rizika nákazy udělat. Tato forma prevence současně přispěje i k tomu, aby se později nemusela přijímat daleko razantnější hromadná opatření např. v podobě úplného zákazu návštěv v jednotlivých zařízeních tohoto typu.

Seniorské či jinak zdravotně kompromitované populaci dále doporučujeme v případě pohybu a pobytu mimo domov (či na vycházce mimo své pobytové zařízení, jsou-li jeho klienty) nosit v uzavřených prostorech (zejména v MHD, v ordinacích, obchodech, provozovnách služeb) respirátor či nanoroušku a samozřejmě také včas podstoupit očkování či aplikaci posilující dávky očkování chránící proti závažnému průběhu onemocnění Covid-19.

zdroj:https://khsstc.cz/pri-navstevach-v-domovech-pro-seniory-a-v-nemocnicich-doporucujeme-noseni-respiratoru/

 


Ředitelka Senior centra Kolín s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Sociální pracovník/pracovnice


 

Rádi bychom Vám připomněli, že je možné spojit se s našimi seniory, Vašimi blízkými a přáteli, přes Skype.

Naleznete nás na pod Senior centrum Kolín s.r.o. nebo pod mailem peterova@sestricka.cz

Image

Senior centrum Kolín

 

Opustit ve stáří domov a přestěhovat se na nové a neznámé místo je krokem, který s sebou nese obavy z nastávající budoucnosti. My v Senior centru děláme vše proto, abychom Vašim blízkým tento přechod co nejvíce ulehčili a poskytli jim příjemné a bezpečné místo pro život.

O klienty pečujeme tak, jak bychom chtěli, aby bylo jednou ve stáří pečováno o nás. Pevně věříme, že u nás najdou nejen profesionální přístup, ale také zázemí a porozumění. Ošetřovatelskou péči zajišťují vyškolené pečovatelky a zdravotní sestry. Celý tým může kromě odborných znalostí a bohaté praxe nabídnout také lidský přístup a hluboké pochopení pro potřeby Vašich blízkých. K dobré pohodě a duševní kondici velkou měrou přispívá kvalitní trávení volného času.

Mezi zaměstnanci našeho centra je proto i aktivizační pracovník, který se snaží podnítit naše klienty k zájmovým aktivitám, jako je hraní her, četba knih, ale také ruční práce či umělecká činnost. Do volnočasových aktivit pochopitelně nikoho nenutíme a vše záleží jen na přáních a schopnostech každého z našich klientů. Každý člověk je jedinečný a zaslouží si, aby k němu tak bylo i přistupováno.

Naši klienti jsou lidé, kteří ve svém životě již zažili mnoho. Mají své osudy, zvyky i přání. Staráme se o ně s úctou a plně respektujeme jejich potřeby, práva i obavy z nadcházející citlivé fáze lidského života. Podporujeme je v samostatnosti a pomáháme tam, kde už síly nestačí a zdravotní stav nedovolí. Pomáháme jim lépe zvládat různé stránky každodenního života, například trénováním dovednosti potřebné k péči o sebe sama nebo nácvik soběstačnosti, která našim klientům pomůže k lepšímu začlenění do společnosti.

Rádi také pomůžeme se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Do našeho zařízení pravidelně dochází praktická lékařka, chirurg a psychiatr. Neposkytujeme rehabilitaci kvalifikovanými fyzioterapeuty, pouze rehabilitaci ošetřovatelskou.Reference

Hrbek H.

"Písemnou cestou chci poděkovat celému týmu domova seniorů za rodinnou péči,kterou poskytovali mé matce po dobu pobytu ve zdejším domově.Po příjezdu na návštěvu v denní i odpolední době byl pokoj vždy pečlivě uklizen a voněl čistotou. Personál vždy slušný a přívětivý a ochotně informoval o zdrav.stavu matky a vždy byl nápomocen řešit zdrav.stav. Díky Vám, Hrbek"

Skálová D.

"Ráda bych poděkovala všem, včetně paní doktorky, kteří se od ledna letošního roku starají o mojí maminku! Úžasná péče a vstřícný přístup, který je vidět na každém kroku! Nejlépe to bylo vidět v době pandemie, když se tam zavírali se svými klienty. Moc děkuji!!!"

Václavíčková I.

"Dobrý den, chci  Vám a celému personálu poděkovat za dlouhou a starostlivou péči o mou maminku, paní Helenu Horáčkovou. DĚKUJI a přeji lepší časy, hodně zdraví."


 

Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC
realizace projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu fond
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v pobytových zařízeních žadatele a partnerů. Záměrem je nastavit a implementovat procesy, které budou vést k trvalému rozvoji kvality SSL, s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů a s reflektováním moderních metod v oboru.

Celkové způsobilé náklady 5 215 825,00
Vlastní financování způsobilých výdajů 782 373,75
Dotace 4 433 451,25